Coachgesprek (60 minuten)
Coachgesprek + Bijenwax-tekening (90 minuten)

€   95,00
€ 125,00

Emotional Healing (60 minuten)
Emotional Healing 6 sessies (60 minuten)

Emotional Healing + Bijenwax-tekening (90 minuten)

€   95,00
€ 450,00

€  125,00

*Energy Light Healing
*Gold Reiki Healing
*Dieprode Reiki Healing
*Chakra Healing
*ABC Healing
*Kristal Healing

€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00
€ 50,00

Access Bars (60 minuten)
Access Bars (90 minuten)

€ 60,00
€ 90,00